Catrine Dahl, löneexpert hos Srf konsulterna, är involverad i det nya, digitala konceptet. De kurser i utbudet som först har blivit digitala är bland annat Förberedelsekurs Auktorisationsexamen Lön samt Lönehantering 1.

– I spåren av coronapandemin har vi varit tvungna att börja fundera på nya lösningar, säger Catrine. Behovet av utbildning minskar inte bara för att det finns restriktioner gällande fysiska möten. Att göra vissa kurser helt digitala har funnits som idé ett tag men dagens situation har skyndat på processen.

Onlinekurser har erbjudits under flera år, den stora skillnaden är att de digitala kurserna även inkluderar möten, webinar, med både kursledare och andra deltagare vid bestämda tider.

– Det här utbildningskonceptet innebär att vi varvar onlineutbildning där deltagaren tar till sig fakta och genomför olika övningar på egen hand med digital utbildning i form av webinar, fortsätter Catrine. Kursen inleds ofta med självstudier som förberedelse, sedan varvas webinar och eget arbete online för att avslutas gemensamt i webinarform. Fördelen är att alla kan jobba i egen takt och delvis välja när övningarna ska göras, man behöver inte vänta in varandra. Den stora vinsten med digitala utbildningar tycker jag är interaktionen med övriga deltagare och kursledare. Även om man möts via skärmen så gör man saker tillsammans, får höra de andras funderingar och kan även själv ställa frågor.

Catrine Dahl är som bekant löneexpert hos Srf konsulterna. Hon har dessutom lång erfarenhet som utbildare inom lön och har även stor erfarenhet av systemimplementering.

– Även för mig är det digitala arbetssättet när det gäller utbildningar något nytt och jag tycker det är otroligt spännande. Nya behov föder nya arbetssätt och jag tycker att vi med våra digitala kurser hittat en hållbar väg att utbilda sig på i framtiden. Jag tror också att utbildning kan bli mer lustfyllt för deltagarna när man kan göra på olika sätt. Min roll nu är att utveckla vårt kursutbud och se över vilka behov som finns. Att fler kurser kommer att erbjudas som digitala ser jag som självklart.

Både Förberedelsekurs Auktorisations­examen Lön och Lönehantering 1 har genomförts som digitala kurser för första gången i slutet av augusti. Deltagarna var mycket positiva till konceptet. Fler kurser kommer under året att erbjudas som digitala alternativ.