Annons
Krönika
Lali Fjellström - Srf konsulterna Branschansvarig Redovisning
Lali Fjellström
2 september 2022

Lali Fjellström: Auktorisationens värde

I veckan lanserade vi en ny medlemsform, Srf medlem. Det är en medlemsform där ALLA verksamma i vår bransch kan bli medlemmar hos oss och hjälpa oss driva branschens hjärtefrågor i samverkan med näringsliv, myndigheter och andra. Det har länge efterfrågats en medlemsform för den som inte vill, kan eller får bli auktoriserad. Nu finns den! Många är glada och jag får återkoppling som visar att det är efterlängtat och vi har redan många nya Srf medlemmar.

Men auktorisationen då, tänker kanske någon? Spär vi inte ut varumärket om vi låter vem som helst bli medlem? Vi är stolta och glada över att så många valt att vara medlemmar i Srf konsulterna och satsa på auktorisation. Det är viktigt för näringslivet att vi har en bransch som levererar kvalitet vilket säkerställs via auktorisationen. Det gör mig också glad när ni på era webplatser, e-postsignaturer, på LinkedIn och andra sätt lyfter fram att ni är Srf Auktoriserade konsulter. Det är en investering ni valt att göra för att stärka ert varumärke och visa era kunder och andra intressenter att ni är seriösa aktörer på en marknad där det kan vara svårt för den oinvigde att se vem som är duktig på riktigt och vem som bara påstår att den är duktig. Auktorisationen borgar för kvalitet och är ett tryggare val för kunderna!

Den nya medlemsform vi lanserat som vi kallar Srf medlem har kommit till av flera skäl:

Efterfrågan

Det är många som vill stödja vårt arbete och ta del av vår gemenskap men inte har möjlighet att vara auktoriserade. De som idag inte kan vara auktoriserade, exempelvis en tidigare studerandemedlem som siktar på auktorisation men inte ännu har den erfarenhet som krävs för att söka auktorisation, behöver en medlemsform där de kan vara en del av vår organisation. Många som idag inte har redovisnings- eller löneuppdrag men vill hålla kontakten, många som arbetar i branschen men inte som konsulter, dessa och andra kan från och med idag hålla kontakten med branschen, ta del av nyheter och evenemang via ett medlemskap.

Påverkan

När vi samlar branschen och har många medlemmar, blir vi ännu mer den ledande branschorganisation vi säger att vi är. Ju fler vi är, desto större påverkansmöjligheter har vi på myndigheter, systemleverantörer och andra som har allt större inflytande på branschens dagliga arbete och som vi samverkar med för att lyfta branschens intressen. För att vi ska kunna vara en stark organisation som verkligen kan påverka i viktiga frågor även i framtiden, behöver vi vara fler än de som idag är auktoriserade. Vi är en stor bransch med många aktörer. Och med stark i det här sammanhanget menar jag inte ekonomiskt utan det är medlemsantalet som utgör styrkan. Det påverkansarbete vi gör ger fördelar för hela näringslivet, därför säger vi att det kommer alla företag till del.

Däremot – och det här är viktigt – har den nya kategorin Srf medlemmar inte samma medlemsförmåner som auktoriserade medlemmar har. Förutom att Srf medlem-kategorin självklart inte har rätt att kalla sig auktoriserade konsulter/auktoriserad byrå, har ni som är auktoriserade en högre rabatt på våra utbildningar, möjlighet att teckna vår förmånliga försäkring, tillgång till vår frågeservice med några av Sveriges skarpaste experter på redovisning, beskattning och lön och ni har rösträtt i kongressen.

Ni som är Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter eller Srf Auktoriserade Lönekonsulter står för en helt annan säkerställd kvalitetsnivå och dessa titlar kommer fortsatt vara dem vi marknadsför och lyfter fram i media, samverkansforum och hos intressenter i näringslivet. Söker man en medlem hos oss via sökfunktionen på hemsidan, är det fortfarande enbart de Srf Auktoriserade konsulterna som kommer upp.

Och lyfter vi blicken, till krig, valrörelse, lågkonjunktur, hållbarhetsfrågor och annat som utmanar näringslivets villkor, blir auktorisationen allt viktigare och mer efterfrågad. För att vi ska kunna driva branschens frågor behöver vi ha en bred bas och en skarp spets. Auktorisationens värde blir allt större och gynnas av att vi blir en organisation som samlar hela branschen, inte enbart den elit som våra Srf Auktoriserade medlemmar utgör. Ni är viktigare än någonsin!