Oktober är hållbarhetsmånad här på Srf konsulterna. Det betyder att vi kommer att jobba hårt för att tydliggöra och konkretisera det ibland ganska oklara begreppet hållbarhet. Alla pratar om det just nu, att det är viktigt och att vi alla måste jobba med det. Men hur? Och vad menas egentligen med hållbarhet? Är det något mer än klimatfrågan som avses? Och den kan väl inte vår bransch göra något åt ändå – eller?

Att redovisningskonsulter hjälper till med hållbarhetsarbetet, som är så viktigt att det troligen inom kort blir ett lagstadgat krav även för små företag, är inte bara bra för miljön. Det är även bra för företagen, som kommer att tjäna pengar på mer hållbara affärer och dessutom för redovisningskonsulterna själva som skaffar sig en ny, värdeskapande produkt som genererar intäkter.

Egentligen har vår bransch alltid jobbat med hållbarhet. Den ekonomiska hållbarheten är det vi verkar för hela dagarna. Vi hjälper kunderna ta fram nyckeltal som visar företagets välmående och motståndskraft mot påfrestningar på kort och lång sikt, att säkerställa företagets ekonomiska hållbarhet.

Den sociala hållbarheten jobbar vi också i hög utsträckning med att hjälpa kunderna med. Att redovisa även sjukfrånvaro, jämställda löner och könsfördelning bland cheferna och att jobba mot svartarbete, penningtvätt och ekonomisk brottslighet är väl inget nytt för vår bransch?

Möjligen är en del av oss ovana att hjälpa kunderna med den miljömässiga hållbarheten, men det är bara några andra nyckeltal vi ska hjälpa dem ta fram. Hur många kilowattimmar går åt för att driva deras kontor? Vilken typ av bränsle går firmabilarna på? Hur återvinner de sina restprodukter?

De företag som jobbar aktivt med hållbarhet lockar de skarpaste nya medarbetarna, får de bästa lånevillkoren på banken och får vara med och offerera på de bästa uppdragen. Snart är det företag som tror att hållbarhet bara är en trendfråga frånåkt. Konsumenter, banker, kunder, myndigheter, ja, inom kort kommer alla intressenter att efterfråga ett dokumenterat hållbarhetsarbete. Och det är vi i redovisningsbranschen som känner företagens verksamhet bäst, vi som har den största erfarenheten av att hjälpa dem ta fram och skruva på relevanta nyckeltal och vi som är bäst på rapportering. Detta är en viktig ny tjänst att erbjuda våra kunder, en rådgivningstjänst som tillför värde och som kunderna är beredda att betala för.

Nu i oktober lanserar Srf konsulterna NSRS – Nordic Sustainability Reporting Standard, en enkel och effektiv nordisk standard för små och medelstora företag att redovisa sitt hållbarhetsarbete.

Själv har jag jobbat med hållbarhetsfrågan länge. På arbetstid för ett företagande och näringsliv på sunda villkor och mot ekonomisk brottslighet. Privat gör jag vad jag kan för miljömässig hållbarhet genom att handla ekologiskt och cirkulärt, återvinna och minska klimatavtrycket. Jag jobbar med mental och känslomässig hållbarhet mot stress och negativitet. Och i slutet av augusti blev jag invald i styrelsen för Stiftelsen Goodsport, en organisation som arbetar med social hållbarhet för integration genom idrott. Konkreta aktiviteter som skapar mätbara resultat och gör tydlig skillnad!

Oktober är hållbarhetsmånad här på Srf konsulterna. Ingen kan göra allt men alla kan göra något och vi har större påverkan på omvärlden än vi själva tror.