Jag tror att många av oss funderat lite mer än vanligt på risker den senaste tiden. Risken att bli sjuk i en pandemi blev avbytt av risken att det blir krig i vårt närområde. De riskerna kan vi kanske inte påverka så mycket, men det finns andra risker vi faktiskt kan göra något åt. Och i vår bransch behöver vi jobba mer aktivt med risker. Risken för cyberattacker och bedrägerier ökar, risken för penningtvätt och ekonomisk brottslighet likaså och risken att kunderna utvecklas snabbare än branschen och lägger sina pengar någon annanstans kommer förr eller senare om vi inte hänger med.

Risker och möjligheter är två sidor av samma mynt. En risk för problem kan även vara en möjlighet till förnyelse eller förbättring. För den som upptäcker risken och hittar ett sätt att förebygga problem har även identifierat en möjlighet. Till nya tjänster, bättre tjänster, säkrare tjänster, mer värdefulla tjänster.

Svenska Akademin definierar ordet ”risk” som möjlighet att något icke önskligt/obehagligt/olyckligt ska inträffa. Risker behöver vi sätta strategier för att hantera. Det betyder förstås inte att det alltid är riskfyllt i jobbet eller att eventuella risker faktiskt tyder på något problem. Utan snarare att vi behöver vara medvetna om att det skulle kunna finnas en risk som vi behöver kunna hantera för att den inte ska leda till problem. Ibland kan ett visst mått av ifrågasättande eller ett extra kvalitetssäkringsmoment vara allt som behövs för att upptäcka en risk i tid.

Jag har funderat en del på begreppet risk. Vi redovisningskonsulter är inte alltid så vana att tänka risk i våra uppdrag men bedrägerierna ökar, lösenord kommer på avvägar och brottslingar blir smartare. Det är inte bara omvärlden som drabbas utan även vår bransch och därför behöver vi öka vår riskmedvetenhet. Det finns flera skäl till det, där lagkrav bara är ett av dem. Både Penningtvättslagen och GDPR omfattar oss i branschen och enligt dessa förväntas vi ha en riskmedvetenhet. Något som alltid finns där i bakhuvudet, eller kanske i ryggmärgen, och ständigt påminner oss om att tänka ”vilken risk skulle kunna finnas här?” Det inkluderar även risken för att vi oavsiktligt gör fel eller missar att upptäcka andras fel i vår kvalitetssäkring. Rex och SALK säger att vi ska utvärdera och ompröva uppdrag, planera för att minska risken för misstag, fel och oegentligheter och skapa smarta processer som ökar möjligheterna att förebygga problem och upptäcka och åtgärda dem om och när de uppstår.

Penningtvättslagen har omfattat vår bransch sedan många år och ska hjälpa oss att förebygga risken för att vi eller våra kunder nyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Många byråer jobbar aktivt med att hantera dessa risker. Men de som inte gör det riskerar att drabbas av kraftiga sanktioner. Länsstyrelsen har nyligen publicerat ett antal uppmärksammade beslut om sanktioner där byråer drabbats hårt för att de inte sett och agerat på risker tillräckligt proaktivt.

En möjlighet som också kan vara en risk är digitaliseringen. Digitalisering leder till automatisering som leder till sänkta priser på standardtjänster. Vi kan inte bara vara duktiga på debet och kredit längre, vi måste också bli ännu bättre rådgivare och jobba med att effektivisera våra digitala processer och kundernas, jobba med lönsamhetsfrågor, hjälpa kunderna komma igång och rapportera inte bara moms, skatt och årsredovisning utan även finnas där för kunden inom nya viktiga områden som exempelvis hållbarhetsrapportering.

Om vi inte utvecklar vår kompetens med nya ämneskunskaper, utvecklar vårt tjänsteutbud med nya rådgivningstjänster eller utvecklar vår affärsmodell med nya erbjudanden och sätt att ta betalt, vilka risker finns då? Risken för att kunderna anlitar någon annan. Riskerna för att medarbetarna slutar eller att vi inte får tag i nya. Risken för att vi inte får nya uppdrag.

Jag vill inte slå på domedagsklockan, men det finns en risk att bli frånåkt eller åtminstone bortvald om vi inte håller oss på tårna och omvärldsbevakar, kompetensväxlar, tjänsteutvecklar och ser till att vara relevanta även i framtiden. På samma sätt som vi skulle hjälpa en kund se över sin verksamhet, på samma sätt behöver vi se över vår egen, göra en SWOT-analys och en plan med olika scenarier. Hur ser framtiden ut? Vilka risker ser jag på vägen dit och hur kan jag vända dem till möjligheter? För dig som väljer att lyfta blicken och se efter är livet fullt av möjligheter.