Förändring mot förslaget - företag med fastprisavtal Den stora förändringen mellan den föreslagna förordningen och den förordning som nu är beslutat gäller företag som har fastprisavtal. Företag och organisationer med fastprisavtal för sin hela elförbrukning som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023 inte kommer vara stödberättigade. Förändringen har tillkommit efter att Europeiska kommissionen bland annat ville försäkra sig om att endast företag och organisationer som påverkats negativt av Rysslands invasion av Ukraina får del av elstödet. I övrigt har endast marginella justeringar gjorts i förslaget. Ansöka om…

Premium

För premiumartiklar behövs en prenumeration

Registrera dig och läs premiuminnehållet direkt!