Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Srf dagarna 2019: Högaktuellt inom redovisning och lön

Srf konsulternas egna seminarier under mässan Ekonomi & Företag, där föreläsarna tar upp det senaste inom redovisning och lön, lockar alltid storpublik. Det är ett lättsamt sätt att ta del av för yrkesrollen viktiga nyheter.
Text: Tina Sjöström

På seminariet för redovisningsbranschen berättade Srf konsulternas experter Claes Eriksson och Maria Albanese om aktuella frågor och förändringar gällande lagstiftning, bostadsrättsföreningar, digital inlämning av årsredovisning, fusionsregler och ändringar i K-regelverken.

När det gäller bostadsrättsföreningar berättade föreläsarna om ett fall där en bostadsrättsinnehavare blev minst sagt överraskad när långivare gjorde anspråk på lägenheten trots att dessa pantsättningar inte var noterade i lägenhetsförteckningen.

– Om du har bostadsrättsföreningar som kund, se till att de har ordning på pantsättningar och att de för övrigt har bra rutiner, sa Claes Eriksson.

Bokföringsnämnden (BFN) har remitterat en vägledning för redovisning av fusioner. Det faktum att årsredovisningslagen och redovisningsnormeringen har ändrats efter det att nuvarande fusionsregler kom till skapar en hel del frågor. Det är viktigt att ett nytt regelverk ger tydliga svar på dessa funderingar.


Maria Albanese och Claes Eriksson

– Här jobbar vi för att få till ett tydligt regelverk med bra exempel, sa Maria Albanese.

Föreläsarna tog upp att regeringen skapar regler som ska förenkla, men inte sätter av tillräckligt med resurser för att genomföra ändringarna i praktiken. Ett exempel är att det sedan över 10 år enligt lagstiftningen varit möjligt för fysiska delägare i handelsbolag att upprätta förenklat årsbokslut. BFN har däremot inte fått tillräckliga resurser för att kunna prioritera att ta fram det regelverk som krävs för att det ska vara möjligt i praktiken. Något som också skulle behövas är en översyn av K2-regelverket.

– Vi ser däremot inte att det kommer att ske i direkt närtid, sa Maria.

Digital inlämning av årsredovisning har varit möjligt för årsredovisningar upprättade enligt K2 sedan 2018. I år blev det även möjligt för de som tillämpat K3-regelverket. Hittills i år har knappt 30 000 årsredovisningar av runt 500 000 möjliga lämnats in digitalt, knappast någon succé. Anledningarna är flera. Alla programvaruleverantörer har inte implementerat funktioner för digital inlämning direkt från bokslutsprogrammet. Om årsredovisningen dessutom ska revideras ska revisionsberättelsen infogas i samma digitala fil. Sist men inte minst är det många som fortfarande tycker det verkar enklare att lägga årsredovisningen i ett kuvert och skicka.

– Regeringen har stora visioner gällande digitala lösningar, sa Claes Eriksson. Inom några år är det högst sannolikt att digital inlämning av årsredovisning blir obligatoriskt så det är lika bra att försöka komma igång nu.


Zennie Sjölund

De aktuella frågor som togs upp på seminariet för lönebranschen handlade till stor del om de lagändringar som trätt ikraft runt halvårsskiftet samt den nyligen släppta budgetpropositionen. Inledningsvis berättade Srf konsulternas experter Zennie Sjölund och Catrine Dahl om förändringar i ramverket för kvalitetssäkrade löneprocesser, SALK.

– Framöver kommer SALK att vara versionshanterad och uppdateras när något viktigt händer istället för att vi som nu ska släppa en ny version per år. Den kommer också att få en ny struktur, berättade Catrine Dahl.

De lagändringar som trätt ikraft i juli och augusti och som berör dig som jobbar med lön är bland annat höjt tak för RUT-tjänster (nu gäller 50 000 kr för alla), förändring i föräldraförsäkringen så att fler familje-konstellationer kan komma ifråga vid uttag av föräldrapenning, utökad fredsplikt på arbetsmarknaden, nystartsjobb och växastöd för företag vid den första anställda i 24 månader istället för tidigare 12 månader. Dessutom flera förändringar gällande arbetsgivaravgifter – slopad löneskatt för alla över 65 år och sänkt för unga 15-18 år då endast ålderspensionsavgiften ska betalas på löner upp till 25 000 kr/månad.

När det gäller budgetpropositionen ligger det förslag att medarbetare som jobbar med forskning och utveckling ska få lägre arbetsgivaravgift, förslag på utvecklingsstöd, etableringsjobb, ny riktålder för pension och kraftigt nedsatta arbetsgivaravgifter vid ett så kallat ingångsavdrag.

– En förändrad arbetsmarknad kommer att påverka arbetet med lön, sa Zennie Sjölund. Hur människor fortsatt väljer att arbeta kommer att bli en utmaning. Arbetstider från åtta till fem förändras till att anställda arbetar när de vill, vilket så klart försvårar när lön beräknas på timmar. Allt fler kommer också att jobba från annat håll än själva arbetsplatsen och kanske inte längre med dator utan annan mobil enhet. Det nya är att jobba ”anytime, anywhere och at any device”.

– Idag ser vi en helt annan typ av löneprocess, vilket ger en stor möjlighet till breddning och utveckling för dig som jobbar med lön, avslutade Catrine Dahl.


Catrine Dahl och Marie Bergman

På mässans scen, Speakers Corner, berättade Srf konsulternas Marie Bergman och Catrine Dahl om vägen till att bli en auktoriserad konsult inom redovisning och lön. Genom auktorisationen får du i din yrkesroll en tydlig kvalitetsstämpel som bekräftar din kompetens och att du tillhör de bästa i branschen. Att ha flera auktoriserade konsulter är också en möjlighet för arbetsgivaren att lyfta sitt företagarvarumärke, så kallad employer branding, och på så sätt locka nya medarbetare i en allt hårdare konkurrens. Du vet väl att det finns ytterligare en karriärväg för dig som är Auktoriserad Redovisningskonsult? Det är vår nya certifiering till affärsrådgivare som du kan läsa mer om här >>.

Läs mer om Srf dagarna 2019:

 

På vår facebooksida hittar du fler bilder!

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons