Annons
Branschaktuellt Lön Redovisning

Srf dagarna 2019: Kongressförhandlingar

Under Srf dagarna genomfördes förbundets 83:e kongress. Kongressen följdes av 160 personer på plats och ett hundratal via livesändningen.
Text: Tina Sjöström

Kongressen öppnades av förbundsordförande Katarina Klingspor som beskrev det gångna året. Ett starkt ekonomiskt resultat, fler nöjda medlemmar och högre anslutning till utbildningarna. – Vi är stolta över att vara ett förbund för en bransch med så nöjda kunder, sa hon och hänvisade till SKIs mätning över kundnöjdheten i redovisningsbranschen. Som branschförbund ska vi stötta er medlemmar så att ni får goda förutsättningar att vara relevanta i er yrkesutövning, ni är en viktig del för att kunna göra skillnad för väldigt många företagare.

Förbundsdirektör Roland Sigbladh redogjorde för förra årets verksamhet och några av de viktiga områden som Srf konsulterna har fokuserat på.

– En förutsättning är att medlemmarna är nöjda varför vi årligen genomför en medlemsundersökning. Vi fick bra svarsfrekvens från våra medlemmar som  besvarade den enkät vi skickade ut under första kvartalet i år. Där kan vi utläsa en högre nöjdhet med oss som förbund, vi får ett Nöjd Medlemsindex, NMI, på över 8 och så högt resultat har vi inte haft någon gång tidigare. Trots det nöjer vi oss inte, det finns förbättringsområden. Det de flesta tycker att vi ska fokusera mer på är att sprida kännedom om yrkesrollerna i näringslivet så att företagen förstår nyttan med att anlita en Auktoriserad konsult.

Förbundets ekonomi är bra, förra verksamhetsåret gav ett bra resultat. Anledningen är högre intäkter, främst inom utbildningsverksamheten och lägre kostnader för kvalitetsuppföljningen.


Srf konsulternas styrelse: Frans Blom, Maria Nordstrand, David Wengbrand Katarina Klingspor, Olle Rydqvist och Jeanette Isaksson

Styrelsen ser ut som följer efter årsmötet. Katarina Klingspor återvaldes som ordförande för en tid om ett år. Frans Blom, med ett år kvar, tar rollen som vice ordförande eftersom Fredrik Waker avböjt omval. Ledamöter med ett år kvar på sin period är Jeanette Isaksson och David Wengbrand. Valberedningen hade som förslag att välja in två nya ledamöter, Peter Boiard och Olle Rydqvist. Efter en reaktion från kongressen över att ingen i styrelsen då skulle ha lönekompetens föreslogs även tidigare ledamoten Maria Nordstrand som ett alternativ. Efter omröstning valdes således Maria och Olle i som nya ledamöter i styrelsen.

Läs mer om Srf dagarna 2019:

 

På vår facebooksida hittar du fler bilder!

Aktuella artiklar
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons