Annons
Krönika
Zennie Sjölund - Srf konsulterna Chef Branschenheten
26 augusti 2022

Zennie Sjölund: Förhoppningsfullt framåt

En sommar med värmerekord och utan restriktioner. De flesta har säkerligen njutit under sin ledighet och kunnat ladda inför hösten. Det som semester faktiskt handlar om, återhämtning, även sett ur ett legalt perspektiv. Semesterlagen är en skyddslag. Det innebär att avtal som avviker från lagen endast får göras om det är till den anställdes fördel. Att ordet semester kommer från franskan, med betydelsen halvårspermission, kan ha att göra med att Frankrike var ett av de första länderna med lagstiftning kring betald ledighet. Att man under sin semester väljer att söka återhämtning på olika sätt är härligt. Vi matas med inlägg från ljuva och spännande upplevelser som fyller sociala medier. Förhoppningsvis har vi nått den digitala mognaden att vi förstår att allt inte är som det framställs. Men att det i just den stunden ändå kan upplevas som fantastiskt. För vi har alla ett behov av att slappna av i sammanhang där vi känner oss bekväma, oavsett om du är en lönekonsult eller finsk statsminister.

Den digitala mognaden upplever jag på många sätt vara högre, ju yngre man är. Att världen ibland är tillrättalagd med filter, det vet dagens tonåringar som del av generation M och även de digitala urinvånarna. De är uppvuxna med teknikens spelregler. Det är framför allt vi som inte är uppvuxna med den omfattande användningen av digital teknik, de digitala invandrarna, som verkligen behöver tänka på att vara källkritiska. Att granska fakta blir särskilt viktigt nu inför andra söndagen i september när vi går till valurnorna. Valutgången är verkligen oviss om man utgår de valanalyser som vi matas med. Herr Talman förbereder nog redan nu sina fikamöten. Sedan ska vallöften realiseras och det ska bli väldigt intressant att se utfallet av dem. Blir det förändringar i karensavdraget, sänks skatten på arbete och vart tar frågan om ekonomisk brottslighet vägen? Områden som på flera sätt tangerar vikten av att lön hanteras korrekt.

Samtidigt som solen har lyst mycket den senaste tiden finns det mörka moln på himlen och även i horisonten. Världsläget, såväl politiskt, ekonomiskt och klimatmässigt. Påverkan som vi inte kan förutspå helt, med prognoser som inte går i rätt riktning. Det kan kännas övermäktigt, även i det vardagliga livet. ”Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något”, det är något som jag verkligen tycker är viktigt att bära med sig. Utifrån din situation, vad kan du påverka och agera på? Det är den förväntan vi kan ha på oss själva och varandra.

Jag ser fram emot hösten. Den kommer att bli en intressant på många sätt. Utöver valet så stundar en stor avtalsrörelse. Det pågår omförhandling av flera hundra kollektivavtal, som också ska anpassas till nya förutsättningar i arbetsrätten. Vad detta i kombination med inflation och risken för löneglidning medför får vi se. De finns även spännande utredningar som kan medföra att AGI-uppgifterna kan börja användas mer i andra sammanhang mellan Skatteverket och andra myndigheter. Vi vet en del, annat blir nytt. Som alltid. Vi på Srf konsulterna har fokus på fortsatt och ny samverkan för att lyfta och utveckla lönebranschen.