Annons
Krönika
Lali Fjellström - Srf konsulterna Branschansvarig Redovisning
Lali Fjellström
3 oktober 2022

Hållbarhet – mycket mer än “bara” miljöfrågor!

Jag är just nu ute i vårt avlånga land och pratar om hållbarhet. Oktober är ju instiftad som hållbarhetsmånad här på Srf konsulterna och på min turné berättar jag om vad hållbarhet egentligen är, på vilket sätt det kan vara bra för både byråns egna affärer och hur det kan bli en värdeskapande tjänst för dina kunder.

Så vad är hållbarhet, egentligen? Är det enbart miljöfrågorna? Hur relevant är det för oss ekonomer? Varför lägger Srf konsulterna tid och resurser på detta? När jag är ute och möter medlemmar får jag ofta den sortens frågor. Kanske blir det tydligare om vi förklarar vad som menas med hållbarhet.

Internationellt talas ofta om hållbarhet (på engelska: Sustainability) som ESG-faktorerna. Den akronymen står för de tre aspekterna av hållbarhet: Environmental, Social and Governance. Hållbarhet står alltså på tre ben som har tre lika viktiga beståndsdelar:

  • Environmental: Miljömässig hållbarhet – hållbart klimat
  • Social: Social hållbarhet – hållbara människor
  • Governance: Ekonomisk hållbarhet – hållbara affärer

Koppling till verksamheten

Det är här vi börjar se kopplingen till   redovisnings – och lönebyråernas verksamhet. Självklart har den miljömässiga hållbarheten en framskjuten plats. Inte enbart för att vi behöver en fungerande planet att driva affärer på, utan även för att miljömässiga risker också är ekonomiska risker.

Om elen inte räcker till för vår produktion, riskerar vi att stå utan intäkter.  På samma sätt, om vi är mer varsam om våra naturresurser är det oftast bättre för lönsamheten. Mitt favoritexempel är när vi bor på hotell och det på en skylt i badrummet står ”hjälp oss spara vatten – häng upp handduken om du kan tänka dig att använda den igen!” Ja, det är bra för miljön att inte använda mer vatten och tvättmedel än nödvändigt – men självklart även en viktig besparing i hotellets kostnader för tvätt!

Personalen

Personalen (den kanske viktigaste resursen i alla företag!) slits också mindre om de slipper släpa lika mycket handdukar till tvätt. Därmed är vi inne på den sociala hållbarheten, hur människor mår, trivs och behandlar varandra. Detta har en direkt koppling till lönsamhet.  Alla arbetsgivare som någon gång haft medarbetare som inte mått bra eller slutat har erfarit hur mycket dyrare det är jämfört med medarbetare som trivs på jobbet och stannar kvar.

NSRS – mätbara resultat

Förra året i oktober lanserade vi den allra första versionen av NSRS – Nordic Sustainability Reporting Standard. Det är en standard, och även en mall, för hur våra medlemsföretag kan hjälpa sina kunder att komma i gång med hållbarhetsredovisning. Hela näringslivet pratar om hållbarhet och särskilt aktuellt blir det nu när lågkonjunktur, energikris, krig och pandemi gör företagen extra utsatta. Det är nu dina kunder verkligen behöver din hjälp med att se över sitt företags hållbarhet. Med hjälp av NSRS-standarden kan du hjälpa kunderna göra hållbarhetsredovisning, som de behöver för att både mäta och rapportera sitt hållbarhetsarbete, såväl internt som till sina externa intressenter. Besök gärna någon av våra åtta kretsträffar i höst, då jag berättar mer om hur du med hjälp av NSRS kan sälja en skarp rådgivningstjänst till dina kunder som mycket snart kommer vilja eller behöva ta fram en hållbarhetsredovisning. Inbjudan hittar du som är medlem i din mejlkorg!

På vilket sätt kan hållbarhetsbegreppet kopplas till vår bransch? Digitalisering som skapar mer effektivitet och mindre stress, kompetensväxling som gör att vi är relevanta även i morgondagens arbetsliv, bra verktyg som ökar träffsäkerheten i kvalitetssäkring, auktorisation som borgar för relevanta kunskaper, hög kvalitet och mycket mer.

Se över riskerna

En av de viktiga hållbarhetsfrågorna i näringslivet, som också är högst väsentligt i vår bransch, är ekonomisk brottslighet i allmänhet samt penningtvätt och finansiering av terrorism i synnerhet. Att du som är Srf Auktoriserad konsult är en garant för kvalitet i företagens redovisning och lön, gör att företagens risk är lägre ur flera olika perspektiv. Vi hjälper företagen att göra rätt! Så mitt tips är att se över din byrås egna risker ur alla de tre aspekterna av hållbarhet:

  • Miljömässig hållbarhet – var finns våra risker och möjligheter? Finns några besparingar vi kan göra som är bra för både klimatet och plånboken? En lågt hängande frukt här är till exempel elförbrukningen.
  • Social hållbarhet – hur mår våra medarbetare, våra kunder? Trivs de? Har de rimliga villkor för sin vardag? Har de rätt förutsättningar för att leverera morgondagens tjänster? Om någon kraschar och blir sjuk – hur går det då med leveransen till kund? Vad händer då med intäkterna?
  • Ekonomisk hållbarhet – håller vår verksamhet för kraftiga pris- och löneökningar? Vad händer om vi tappar nyckelkunder eller verksamhetskritiska medarbetare? Har vi likviditet att stå emot påfrestningar på kort sikt och soliditet att stå emot på lång sikt?

 

När du har koll på den egna verksamheten kan det vara läge att erbjuda kunderna hjälp på samma sätt. Det är ju du som kan deras verksamhet bäst, vet var deras fallgropar och möjligheter finns. Du är ju redan expert på deras ekonomiska hållbarhet! Du har kanske inte kallat det så förut, bara. Har du kontaktat dina kunder och erbjudit dina rådgivningstjänster inom hållbarhet?