Annons
Branschaktuellt

Tillsammans med programleverantörerna blir vi starkare

Text: Lali Fjellström
Annons

Onsdag den 26 oktober besökte vi Växjö för att träffa Sydöstra kretsen på World Trade Center i Växjö.  

Vi passade även på att besöka Visma Spcs när vi ändå var här. Vi besökte deras nyrenoverade kontor och förde intressanta diskussioner om hur vi gemensamt kan skapa bättre villkor för branschen, hur vi kan samverka för att hjälpa branschen framåt. Vår samverkan med programleverantörerna är en viktig del av vårt arbete, eftersom systemens betydelse för vårt arbete bara ökar med teknikutvecklingen. Vi är måna om goda relationer med alla programföretagen för att ha möjlighet att påverka utvecklingen av de verktyg våra medlemmar använder. Tillsammans med programföretagen blir vi även starkare gentemot myndigheter, banker och andra som vi vill påverka. För branschens långsiktiga hållbarhet, faktiskt! På lönesidan finns Srf Lönsam och på redovisningssidan Srf Redsam, som är våra samverkansforum för programföretagen.  

I Växjö var det således inte bara redovisnings- och lönekonsulter i publiken, utan även representanter för ett par av de programföretag som har sina huvudkontor i Växjö. Trots den sena timmen på dagen var stämningen god och flera var inspirerade att djupdyka i hållbarhetsfrågor efteråt. Här kom samtalen in på specifika hållbarhetsfrågor som vinstförbud i välfärdsföretag, vem som står som garant för att hållbarhetsredovisningen stämmer och vilka de viktigaste hållbarhetsnyckeltalen för vår bransch skulle kunna vara. Jag föreslog exempelvis fördelningen av arbetstid över året, intäkt per arbetad timma (kallas ofta AHR), möjlighet att ta sammanhängande semester, sjukfrånvaro (eller kanske sjuknärvaro?) och liknande HR- och lönerelaterade frågor. Dessutom är förstås de vanliga nyckeltalen om soliditet, energiförbrukning och kundnöjdhet precis lika relevanta för vår bransch som för andra företag.  

Familjär stämning på World Trade Center i Växjö.
Precis bredvid tågstationen i Växjö ligger World Trade Center, mycket praktiskt för oss som reser.
Jag föreslår ett av FNs 17 hållbarhetsmål (kallas även Agenda 2030) som skulle kunna vara relevant för vår bransch.

Läs tidigare blogginlägg

Mötet med Södra kretsen: Stort fokus på social hållbarhet

Fullbokad träff med Västra kretsen – stort intresse för hållbarhet!

Hållbarhet handlar också om bolagets långsiktiga lönsamhet

”Hållbarhet i lågkonjunktur?”

Träffarna med GävleDala kresten och Mellersta kretsen bjöd på givande diskussioner

Stort engagemang hos Stockholmskretsen i Gamla Stan

Hållbarhet på agendan i branschen!

Aktuella artiklar
Annons